Advies nodig? Bel: 0655063882

"Je ontslaat je werknemer toch liever niet"

"Ik word ontslagen. Wat zijn mijn rechten?"

Ontslag


Ontslag betekent einde dienstverband. Maar om problemen te voorkomen moet het ontslag wel rechtsgeldig zijn. Een niet rechtsgeldig ontslag leidt zonder twijfel tot schadeclaims en gerechtelijke procedures.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische redenen verloopt het ontslag via het UWV. Met de verkregen ontslagvergunning kan het dienstverband worden opgezegd. Bij overige redenen verloopt het ontslag via de kantonrechter.

Ontslag kan ook komen van de werknemer die zijn dienstverband opzegt, bijvoorbeeld, om bij een andere werkgever in dienst te treden.

Maar ook zonder ontslag kan een dienstverband eindigen. En wel in gezamenlijk overleg, met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Ontslag of beëindiging van het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst, het moet goed geregeld worden. De wet kent tal van voorwaarden. Kent u deze? 

COVEON

COVEON wel en weet waarop te letten. Voorkom problemen bij het UWV of bij de rechter, laat u adviseren en bijstaan door COVEON. Ontslag is al moeilijk genoeg. Bel of mail voor meer informatie.

 

Maak een afspraak