Advies nodig? Bel: 0655063882
Transitievergoeding of niet?
30 september 2020

Transitievergoeding of niet?

Als het dienstverband van de werknemer wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als het tijdelijk dienstverband door de werkgever niet wordt verlengd.

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was bepaald dat een dienstverband eerst 24 maanden moest duren voordat er een recht bestond op een transitievergoeding.

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de vervanger van de WWZ, per 1 januari 2020, werd het recht op een transitievergoeding vervroegd, echter ook in hoogte versoberd.

Vanaf de eerste dag dat het dienstverband ingaat, ontstaat het recht op een transitievergoeding. Dit ongeacht het soort dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding is naast die versoberd is ook eenvoudiger om te berekenen.

Maar toch wordt de transitievergoeding niet altijd betaald. Als er sprake is van ontslag op staande voet, waarbij de werknemer ernstig heeft gehandeld, bestaat er inderdaad geen recht op een transitievergoeding. Maar ontslag op staande voet is niet de meest voorkomende reden om het dienstverband te beëindigen. Denk echter wel aan reorganisaties, disfunctioneren, een conflict op de werkvloer. Of na langdurige arbeidsongeschiktheid.

De reden waarom de transitievergoeding niet wordt betaald kan divers zijn. Het kan onderdeel zijn van een uitwisseling van rechten die nader worden uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. Maar mocht dat niet het geval zijn, is het goed om te weten dat het recht op transitievergoeding bestaat.

Wordt de transitievergoeding niet betaald, om welke reden dan ook, om het te verkrijgen zal de werknemer binnen een periode van drie maanden ná de ontslagdatum middels verzoekschrift zijn recht moeten doen gelden via de kantonrechter. Let wel, deze termijn van drie maanden is een wettelijke termijn en wordt niet verlengd.

Dus wees alert. Eindigt het dienstverband op initiatief van de werkgever of wordt het tijdelijk dienstverband door de werkgever niet verlengd, is er recht op een transitievergoeding.

Hulp of advies nodig? COVEON Verzuim en Ontslag is mr. in transitievergoedingen.

Arbeidsrecht, Verzuim- en ontslag