Advies nodig? Bel: 0655063882
Loonkostenvoordeel
23 mei 2022

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel

Personeelstekort. Bedrijven geven aan niet de productie te halen, omdat zij niet aan personeel kunnen komen. A4-tjes aan ramen van winkels geplakt of achterop busjes en vrachtwagens, met de roep om nieuwe collega’s. Overal is een personeelstekort en zijn werkgevers op zoek naar nieuwe werknemers om hun vacatures op te vullen.

Aan de andere kant staan er veel werkzoekenden en mensen die kunnen werken aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. De meesten van hen willen wel werken, maar worden niet voor vol of interessant aangezien…ze zijn te oud of hebben een vlekje.

Wie zijn deze werkzoekenden? Dit zijn veelal de oudere werklozen (56 jaar of ouder) met een WW, IOW of WIA uitkering en de arbeidsongeschikten (ongeacht leeftijd) met een WIA of WAO uitkering, dan wel arbeidsongeschikten die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en niet voor een WIA uitkering in aanmerking komen.

Deze mensen zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt en hebben voordat ze werkloos of arbeidsongeschikt werden, gewoon gewerkt. Dit zijn potentiële werknemers. Het mooie is, dat zij vanuit het UWV een financieel voordeel meenemen als een werkgever hen in dienst neemt. 

Per werknemer kan de werkgever, voor een periode van drie jaar, € 6.000 per jaar, van het UWV ontvangen. Dit is mogelijk vanuit de regeling Loonkostenvoordeel.

Hoe? De werknemer die behoort tot de doelgroep van arbeidsgehandicapten of oude werklozen, vraagt tot drie maanden nadat hij bij zijn nieuwe werkgever in dienst is getreden een doelgroepverklaring aan bij het UWV. Dat kan via de website van het UWV.

Met een kopie van deze doelgroepverklaring kan de werkgever via de aangifte loonheffingen eenvoudig deze loonkostenvoordeel verkrijgen.

Voor de meeste werknemers, voor wie de werkgever een loonkostenvoordeel ontvangt, zal de werkgever eveneens in aanmerking komen voor de no-riskpolis ter compensatie van de doorbetaling van de loonkosten tijdens ziekte. Mocht de nieuwe werknemer (opnieuw) arbeidsongeschikt worden, hoeft de werkgever het loon niet voor 104 weken door te betalen, maar slechts voor 13 weken. Het UWV neemt de overige weken voor haar rekening middels het betalen van een ziektewetuitkering aan de werkgever. Dit financieel risico wordt dus ook afgedekt.

Meer informatie en de precieze voorwaarden van de regeling loonkostenvoordeel staan op de website van het UWV. Dus werkgevers, kijk ook eens naar deze mensen. Zij zijn gemotiveerd, hebben werkervaring en zijn financieel voor een langere tijd aantrekkelijk. En werknemers die onder één van deze doelgroepen vallen, jullie nemen een mooi financieel voordeel met jullie mee. Lees erover op de website van het UWV en benoem het in jullie sollicitatiebrieven. Veel werkgevers hebben namelijk geen weet van deze regeling.

Neem bij vragen gerust even contact op met COVEON. COVEON is met de loonkostenvoordeel bekend en kan u informeren over alle ins & outs. 

Arbeidsrecht, Verzuim- en ontslag