Advies nodig? Bel: 0655063882
De basis voor elke arbeidsrelatie
15 januari 2018

De basis voor elke arbeidsrelatie

Beleid, o.a. verzuimbeleid, beleid omtrent werkprocessen, beoordelingsbeleid en wetten, zoals de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), Burgerlijk Wetboek (BW), Arbeidstijdenwet, Wet Arbeid en Zorg (WAZO), Wet Verbeterde Poortwachter, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), e.d.

Arbeidsrecht, Verzuim- en ontslag