Advies nodig? Bel: 0655063882

"Ik word ontslagen. Wat kan ik doen om mijn ontslag te voorkomen?"

COVEON is uw specialist die u bijstaat in kwesties en vragen omtrent ontslag.

COVEON is er voor u. 

 

Ontslag kan zomaar dichtbij komen.

Er zijn zoveel redenen voor ontslag of het beëindigen van het dienstverband. En het hoeft niet eens verwijtbaar te zijn. Langdurige arbeidsongeschiktheid, een reorganisatie waarbij de functie vervalt, een arbeidsconflict...het zijn maar enkele redenen voor ontslag. Laat u daarbij goed informeren. Kom naar COVEON. COVEON is uw specialist op het gebied van ontslag en schetst duidelijk wat het pad is dat gevolgd dient te worden en wat uw rechten en plichten zijn. 

Ik heb ontslag op staande voet gekregen!

Ontslag op staande voet betekent een directe beëindiging van uw dienstverband. Met ontslag op staande voet is het dienstverband direct beëindigd. Ontslag op staande voet dient onverwijld te worden gegeven voor een dringende reden, waarbij van de werkgever niet kan worden verwacht het dienstverband met u langer in stand te houden. 

Let op! Bij ontslag op staande voet dient u als werknemer, binnen een termijn van twee maanden, bij de kantonrechter te verzoeken om het ontslag ongedaan te maken. Ontslag op staande voet is verwijtbaar. Het UWV kent bij verwijtbaar ontslag geen WW uitkering toe. Zie verderop over WW. 
Ontslag op staande voet kent dus grote gevolgen: geen loon, geen WW, geen transitievergoeding. Laat u bijstaan door COVEON, uw ontslagspecialist. 

Transitievergoeding

Als de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband met u te beëindigen of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen, dan is hij aan u  een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van uw dienstverband en de hoogte van uw loon. 
Dat de transitievergoeding niet altijd correct wordt berekend heeft COVEON al diverse keren ondervonden. Het hoogste bedrag dan COVEON nabetaald zal worden is het bedrag van € 22.000 bruto. Daarom is het altijd goed om de transitievergoeding na te rekenen. Daarbij dienen alle loonbestanddelen te worden meegenomen, waaronder ook de onregelmatigheidstoeslag, de bonussen, vakantiegeld en overwerk. 

Ik word ontslagen. Wat zijn mijn rechten? 

Ontslag is ingrijpend. De gevolgen voor het inkomen zijn groot. Is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen (reorganisatie, fusie of faillissement)? Dan gaat het ontslag via het UWV. Gaat het om andere redenen, zoals een arbeidsconflict, disfunctioneren, veelvuldig verzuim of ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer? Dan gaat het ontslag via de kantonrechter. 
Maar de meeste ontslaggevallen worden afgehandeld middels een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Dat gaat sneller en zijn de onderhandelingsmogelijkheden vaak beter. 

Krijg ik een WW uitkering? 

Bent u ontslagen of loopt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af? Dan kunt u in aanmerking komen voor een WW uitkering. Een WW uitkering wordt aangevraagd bij het UWV, via de website van het UWV. 
De hoogte en duur van de WW uitkering is afhankelijk van het loon en de duur van het arbeidsverleden dat u in totaal heeft opgebouwd bij uw laatste werkgever en bij voorgaande werkgevers.