Advies nodig? Bel: 0655063882

"Ik dacht altijd goed te functioneren en toen kreeg ik te horen dat dit niet het geval was. Daar was ik wel even stil van."

Disfunctioneren heeft doorgaans niets met opzet te maken. Er zijn vele redenen die tot een situatie kunnen leiden waarbij het werken niet zo soepel meer gaat. Dan is het goed om samen te kijken naar deze redenen en te kijken hoe het werk beter opgepakt kan worden. 

Verbetertraject: Ben ik verplicht om mee te werken aan een verbetertraject als mijn werkgever vindt dat ik niet functioneer? 

Ja, de werkgever heeft dit recht. De werkgever beoordeelt uw functioneren. Is dit onvoldoende, dan zal de werkgever dit aangeven en samen met u bekijken wat nodig is om het functioneren te verbeteren. Een verbetertraject is daartoe een mogelijkheid. Belangrijk: Het verbetertraject dient daadwerkelijk te kunnen leiden tot verbetering en daarvoor een redelijke tijd voor te gunnen. 

Negatieve beoordeling: Ik heb een negatieve beoordeling gehad.
Wat nu? 

Heeft u een negatieve beoordeling gekregen? Dat is vaak schikken. Belangrijk is dat het u duidelijk is waarom u een negatieve beoordeling heeft gekregen. Is het u niet duidelijk? Vraag het dan. Kijk vervolgens samen met uw werkgever wat er voor nodig is om de negatieve beoordeling om te zetten in een positieve beoordeling.

Kan ik worden ontslagen als ik niet goed functioneer? 

Nee, u kunt niet zomaar ontslagen worden. Bij disfunctioneren dient de werkgever u eerst de mogelijkheid te geven om te verbeteren. Dat kan met een verbetertraject. U moet daarbij de kans worden gegeven u daadwerkelijk te verbeteren. Mogelijk is er ook een cursus, training of meer begeleiding nodig. Bespreek het samen wat de reden is van het disfunctioneren en wat er voor nodig is om te verbeteren. 
Pas als daarna blijkt dat het functioneren niet is verbeterd, kan over ontslag worden gesproken.