En toen…

COVEON verzuim en ontslag faltgebouw

Business as usual, totdat…

Er zijn tal van redenen te noemen waardoor een arbeidsrelatie wordt beproefd, zonder dat er gelijk gesproken hoeft te worden van opzet of schuld. Redenen die zware gevolgen kunnen hebben voor de organisatie en de arbeidsrelatie die hierdoor ingrijpend kan veranderen of zelfs eindigt.

Regel het goed voor minder goede tijden. Het begint met een goede arbeidsovereenkomst. Daarnaast gelden er per “kwestie” regels en wetten, die navolging eisen en gevolgen kennen als ze niet worden opgevolgd. COVEON kan u als geen ander hierin adviseren en vertegenwoordigen. Met 16 jaar ervaring op dit gebied mag u erop vertrouwen dat COVEON u door elke kwestie loodst. Dat moet u toch een goed gevoel geven!

…dit zich voordeed:

 • veelvuldige arbeidsongeschiktheid
 • langdurige arbeidsongeschiktheid
 • zwangerschap
 • ouderschapsverlof
 • arbeidsconflict
 • diefstal
 • geweld
 • disfunctioneren
 • privéomstandigheden
 • reorganisatie
 • faillissement
 • bedrijfsbeëindiging
 • overgang van onderneming
 • ontslag
 • pensioen

De basis voor elke arbeidsrelatie wordt gevormd door…

Beleid, o.a. verzuimbeleid, beleid omtrent werkprocessen, beoordelingsbeleid en wetten, zoals de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), Burgerlijk Wetboek (BW), Arbeidstijdenwet, Wet Arbeid en Zorg (WAZO), Wet Verbeterde Poortwachter, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), e.d.

Wees goed voorbereid!

COVEON is helemaal thuis in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. COVEON toetst uw arbeidsovereenkomst(en) en beleid of stelt deze namens u op en leidt u door alle wirwar van regels en wetten. COVEON adviseert u en beantwoordt al uw vragen.