Home

Arbeidsjuridisch adviesbureau COVEON is uw no-nonsense compagnon bij kwesties omtrent verzuim en ontslag. Mr. A.A. (Angelique) Stoop-Klaassen van COVEON richt zich op het mkb en grootbedrijf, en ondersteunt zowel werkgevers als werknemers.

Zoekt u een arbeidsjurist die op een efficiënte en effectieve wijze arbeidsconflicten, loonsancties van het UWV en dure procedures oplost, dan wel vermijdt…indien mogelijk in samenspraak met u, werkgever… werknemer? COVEON!

Of als dat niet mogelijk of wenselijk is…zoekt u een arbeidsjurist die u vertegenwoordigt in procedures? óók COVEON!

COVEON biedt maatwerk!