Werkgevers

Werkgevers met vragen over het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en aanverwante wetten zijn bij COVEON aan het goede adres. En omdat geen bedrijf, geen werkgever en geen werknemer hetzelfde is, biedt COVEON maatwerk.

Wilt u een goede adviseur c.q. vertegenwoordiger of wilt u juist voor uw werknemer goede ondersteuning c.q. begeleiding? Het antwoord is simpel…COVEON.

Dit kan COVEON voor u betekenen!

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
  • Het opstellen van beleidstukken (bijv. verzuimbeleid).
  • Het adviseren en ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, conflicten, ontslag. Ga naar het tabblad “En toen…”
  • Het opstellen van vaststellingsovereenkomsten.
  • Het opstellen van een sociaal plan.
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures omtrent uitkeringen (WW, WIA, ZW, WAZO, e.d.).
  • Het voeren van gerechtelijke procedures omtrent arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
  • …en al wat u vraagt. COVEON is gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Samen vinden we die oplossing!

Een conflict, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, ontslag? Wat het probleem ook is, er is altijd een oplossing. Die oplossing wordt doorgaans aanvaard indien deze in samenspraak met u en uw werknemer tot stand is gekomen. Als de kwestie aan de rechter wordt voorgelegd, beslist de rechter. Wat de uitkomst zal zijn, is afwachten en niet zelden een teleurstelling van één of van beide partijen. Daarom…houd zélf de teugels in handen en ga en blijf in overleg met uw werknemer. Het treffen van formele maatregelen of procederen kan altijd nog.

COVEON ondersteunt u als werkgever door het geven van advies of het aanwezig zijn bij de gesprekken. In het laatste geval leidt COVEON de gesprekken. De kwestie die speelt wordt openlijk besproken, als ook de mogelijke oplossingen. De uiteindelijke oplossing komt tot stand door inbreng van zowel u als uw werknemer. Wilt u zo’n oplossing? Bel COVEON!

COVEON Werkgevers detail van flat